Hartwall Arena

Järjestä unohtumaton elämys, vuokraa oma aitio

Vuo­kraa Hartwall Are­nal­ta oma aitio, ja tar­joa iki­muis­toi­nen elä­mys asiak­kail­le­si, työn­te­ki­jöil­le­si tai ystä­vil­le­si. Aitio sovel­tuu yhtä hyvin yri­tys­ten edus­tus­ti­lai­suuk­siin kuin ystä­vä­po­ru­kan illan­viet­toi­hin polt­ta­rei­den tai syn­ty­mä­päi­vien merkeissä.

Tyy­lik­käis­tä aitiois­ta käsin koet­tu­na aree­nan tar­joa­mat tapah­tu­mat ovat vie­lä­kin vai­kut­ta­vam­pia. Aitios­sa voit naut­tia esi­mer­kik­si jän­nit­tä­väs­tä jää­kiek­ko-otte­lus­ta, haus­kas­ta stand-up-esi­tyk­ses­tä tai maa­il­man­luo­kan täh­tien kon­ser­teis­ta, hyväs­sä seu­ras­sa, juo­mas­ta ja ruo­as­ta nauttien.

Hartwall Are­nal­la on tar­jol­la usei­ta viih­tyi­siä vuo­kra-aitioi­ta. Kai­kis­sa ylel­li­sis­sä 10─15 hen­gen aitios­sa on oma keit­tiö ja wc sekä ava­rat ruo­kai­lu­ti­lat, jois­ta on näky­mä aree­nal­le. Lisäk­si jokai­ses­sa aitios­sa on oma yksi­tyi­nen kat­so­mo­par­ve­ke, jos­ta aukea­vat upeat näky­mät niin aree­nal­le kuin esiintymislavallekin.

Aition vuo­kra­hin­ta mää­rit­tyy tapahtumakohtaisesti.

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Sijainti

Hartwall Arena

Aree­nan­ku­ja 1
00240 Helsinki

Varaa itsellesi aitio tänään!